M-KULLEN

E. Badgerhills Kostia SE67242/2010 

U.  J Väpplingens Donna S41836/2008

SE J(G)CH Nickås Molle:
Utställning: B/J KL :   Good
Jaktprov: 

Godkänt Grytanlagsprov

1a kvalité Sprängarprov

1a Kvalitè Förliggarprov x2
Ägare: Andreas Larsson, Munkfors

J Malte:

Utställning: 

Jaktprov: Godkänt Grytanlagsprov

Ägare: Matthias Thörnblom,

Mockfjärd

Mirax:

Utställning: 

Jaktprov: 

Ägare: Fredrik Eriksson,

Ramkvilla

Minos: (Avliden) 

Utställning: 

Jaktprov: 

Ägare: Jonas Karlsson, Resele

J Micko:

Utställning:

Jaktprov: Godkänt Grytanlagsprov

Ägare: Pär Karlsson, Vårgårda

Meija:

Utställning:

Jaktprov:

Ägare: Jonathan Mattsson,

Venjan