Älghundvärldens levande legend

Detta är en text ur en finsk jakttidning som farfar fått översatt. Texten är lite svårtydd.

I Filipstad i Sverige bor Birger Eriksson. Trots sin höga ålder är han fortfarande med helhjärtat i sitt hundintresse. Hans hundgårdar innehåller ett 10-tal hundar och på gården springer som vanligt en unghund i läran av socialt umgänge.

Han inledde med gråhund. Utvecklingen var inte så gynnsam i början tack vare älgstammar som inte var så bra och att fadern inte alls var intresserad av jakt. Till början av 60 – talet hade han fått mycket erfarenhet av jakt och hundar. Han anser att den riktiga starten började med Noraskogs Milo. På utställning bedömdes Milo som en gråhund men i grund var hunden som en lite jämthund. Från Rättviks utställning i början på 60-talet kan man jämföra en annan legend, Jämtälgens Ui. Milo hade mätts till 57 cm. oklarhet i rastypen störde inte Milos andvändning i avel och jakt. Han hade ett ovanligt sätt att närma sig älgarna genom att skälla som en stövare. Trots det sköts det över 300 älgar till Milo. De tidiga positiva erfarenheterna av gråhund har aldrig begränsat Birgers rasval. Samtidigt som han jobbade i huvudsak med gråhundar hade han jämthundar som var viktiga för rasen t.ex. Max, Nickås Nalle och Härkilas Qvitt II. Nickås Nalle var täckhund åt några tikar här i Finland som gett bra resultat genom Peiron Niku och Kim. Vidare genom Jassu och andra avkommor. Från Finland går knappast att hitta någon jämthund som inte har någon hund i stamtavlan som har varit ägd av Birger. Långt för dagens sätt att låta täckhundar var Birger föredömlig att låna sina hanar till Finland. Härkilas Qvitt II var några gånger till låns åt Esko Salminen och han har 108 avkommor i Finland. Esko Nummijärvi berättar att av de 20 gråhundar som han köpt i Sverige har Birger hjälpt honom med väl vilja och vänlighet. Avgörande enligt Esko var Birgers kunskap och hans personliga kontakter. Påverkan var inte enbart åt Finland, utan att Pigge var anlitad även i Sverige där han har 177 avkommor. Precis som tidernas bästa avelshundar Tuffet och Toffet var i hela Norden, oftast i Birgers Volvo. Som skicklig jägare han är, hade Birger lärt sig att endast anlita de bästa hundarna. På grund av det köpte Birger av Esko ett tiotal finnstövare som han säger sig vara den bästa stövaren. Oavsett att han är även en aktiv dreveruppfödare. Det är osannolikt att en man kan har så mycket tid och energi åt hundar och jakt. Vidare kan nämnas att Birger har ägt 88 elithundar, en del har varit drevrar. Personligen har Birgers hundar fått över 300 förstapris och han har skjutit över 1000 älgar. Dock kan det sägas att förhållanden har varit bättre i Sverige än i Finland. Han berättade att vid en jakt på 80-talet sköts det 131 skott i ett drev var av 49 älgar föll. Birger har alltid köpt och sålt hundar, men som Esko säger så har han aldrig haft pengarna som avgörande element. Man kan tänka sig att även Birger blivit besviken på vissa hundar, men ingen har sett honom klaga eller visa upprördhet. Som högst har han haft motiv att skaffa det bästa materialet till sina hundgårdar och till avelsarbetet. Hans positiva inställning och uppfattning som han behandlar sina hundar med speglar sig i detta även i hans fru och livskamrat som troget följt Birger i 50 år av ”hundcirkus”. Av ålderns skäl överlåter han nu mer älgskjutandet åt sin son. Det största nöjet anser sig Birger idag få genom att följa unghundens utveckling till en färdig jakthund.